Historia Koła

Od początku 1949 roku czterech doświadczonych już myśliwych rozpoczęło działania, które zmierzały do powołania organizacji łowieckiej. Tradycyjnym miejscem spotkań był sklep myśliwski przy ul. Piekary w Toruniu.

his_003his_001

To tam latem 1949 roku spotkali się Jan Czyżniewski, Edmund Przewoski, Bernard Dietrich, Jan Wysocki i w trakcie dyskusji postanowili powołać do życia koło łowieckie. Początkowo energię swoją skupili na istotnym problemie wydzierżawienia obwodów łowieckich.

W owym czasie Jan Czyżniewski dzierżawił tereny wsi Srebrniki, a Edmund Przewoski i Bernard Dietrich wsi Lubicz. Dzięki wspólnym wyjazdom w teren udało się pozyskać kolejne obwody.

7 listopada 1949 roku w lokalu Pomorzanka doszło do zebrania założycielskiego pierwszego w Toruniu cywilnego koła łowieckiego, które przyjęło nazwę „Zgoda”. W skład pierwszego zarządu weszli: Konstanty Łyskowski - prezes, Jan Czyżniewski - łowczy, Bernard Dietriech - sekretarz, Józef Wysocki - skarbnik.

his_003his_004

Pierwszy obwód łowiecki o pow. 5300 ha stanowiły tereny wsi: Leszcz, Lulkowo, Łysomice, Papowo, Pigża, Rudak, Wytrębowice, Lubicz i Srebrniki. W sezonie 1950/51 na rozkładzie było: 386 zajęcy, 354 kuropatw, 12 kaczek, 3 bażanty, 6 dzików i 2 rogacze.

W dniu 2 listopada 1951 roku miała miejsce fuzja KŁ „Zgoda” i KŁ Jedność Myśliwska. Powstało nowe koło Jedność Myśliwska liczące 26 osób, a wspomniany wcześniej obwód wzbogacił się o wyjątkowo dobry teren lasu Gronowo. W 1954 roku ostatecznie zlikwidowano prywatne obwody łowieckie i koło wydzierżawiło dwa obwody - Dębowa Łąka (9000 ha) oraz Szerokopas (4500 ha).

his_006his_005

Po 1962 roku, gdy część obwodu Dębowa Łąka została przekazana kołu wojskowemu, wielkość oraz kształt terenu jaki dzierżawi koło nie uległy już zmianie. W 1962 roku nazwę koła uzupełniono o znane wszystkim myśliwskie pozdrowienie „Darz-Bór”.

Koło „Darz Bór” zawsze słynęło z zasobności terenów łowieckich. Ze względu na typowo polny charakter terenu główny nacisk położono na hodowlę zwierzyny drobnej. W 1959 roku z inicjatywy kol. Jana Morawskiego rozpoczęto odławianie zajęcy, na co pozwalał ich wysoki wówczas stan. W 1959 roku we wsi Liznowo u kol. Kazimierza Czernieckiego przeprowadzono pierwszy w regionie, eksperymentalny wyląg bażantów.

his_007his_008

W 1974 roku koło „Darz Bór” świętowało 25-lecie, na którym otrzymało dyplom uznania z rąk Łowczego Wojewódzkiego. Z okazji 50-lecia powstania koła w 1999 roku ufundowano sztandar, który towarzyszy nam podczas wszystkich uroczystości. Od początku powstania koło nasze za sprawą sukcesów strzeleckich jest na ustach braci łowieckiej w całym kraju. Szczytną tradycję strzelectwa myśliwskiego zapoczątkowali koledzy Łyskowski i Kiszkurno, a kontynuowali koledzy Andrzej i Lech Przewoscy, Piotr Morawski, Tomasz Pepliński, Włodzimierz Berndt i Jacek Suryn. Nasze koło dwukrotnie zwyciężyło w Mistrzostwach Polski Kół Łowieckich. W klasyfikacji indywidualnej sukcesy odnosił także Kol. Andrzej Przewoski, który czterokrotnie stawał na najwyższym podium. Godnym podkreślenia jest także rodzinny charakter koła. Polują w nim dziś kolejne pokolenia rodzin założycieli.

his_009his_010

Na terenie obwodu 98 koło posiada domek myśliwski, który został zbudowany wspólnymi siłami myśliwych. Jest on miejscem spotkań członków koła.

his_011his_012

W historii koła „Darz Bór” funkcję przewodniczącego piastowali koledzy: Edmund Przewoski, Jan Morawski, Bolesław Suszyński, Józef Czyżniewski, Stefan Górski i Andrzej Przewoski, a funkcję łowczego: Jan Czyżniewski, Andrzej Przewoski, Mieczysław Górski, Wiesław Czerniecki, Roman Muzalewski i Dariusz Czyżniewski. W listopadzie 1999 roku koło obchodziło 50-lecie założenia. Podczas uroszystości nastąpiło nadanie i poświęcenie sztandaru Koła.

sztandarsztandar_2

Za swoją dziełalność i zasługi w 1999 roku Koło zostało odznaczone złotym medalem zasługi łowieckiej.

W listopadzie 2009 roku Koło obchodziło jubileusz 60-lecia istnienia.

jubileusz

W lutym 2012 roku Koło Łowieckie „Darz Bór” w Toruniu zostało uhonorowane najwyższym odznaczeniem łowieckim - Złomem.

DSCN3836(1)                                   DSC_9037_vwawtg
Aktualny czas: