Aktualności

Informacje dla członków koła

  


 • Pożegnaliśmy Andrzeja Przewoskiego

  2017-03-16 00:00:00

              Pożegnaliśm y Andrzeja Przewoskiego (1950-2017)       4 lutego 2017 roku  do Krainy Wiecznych Łowów o dszedł Andrzej Przewoski,...

 • Informacja od łowczego Koła

  2015-10-25 00:00:00

  Szanowni Koledzy, w zakładce „Informacje dla członków Koła” znajduje się plik dotyczący planu polowań w sezonie łowieckim 2015-2016. Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią.

 • Współpraca ze szkołami

  2015-09-22 00:00:00

  W tym roku wiosną zorganizowaliśmy dwa spotkania. Jedno, w terenie przy okazji wsiedlania zwierzyny drobnej, gdzie zaznajomiono dzieci z problematyką bytowania zwierzyny drobnej w dobie...

 • Zgromadzenie członków Koła

  2015-04-19 00:00:00

  19 kwietnia 2015 r. odbyło sie sprawozdawczo-wyborcze Walne Zgromadzenie Członków Koła. Wyłoniono władze Koła na następną kadencję: ZARZĄD: prezes - Dariusz Czyżniewski łowczy -...

 • Informacja od skarbnika Koła

  2014-11-07 00:00:00

  Szanowni Koledzy, w zakładce „Informacje dla członków Koła” znajduje się plik dotyczący składek na Polski Związek Łowiecki (sezon 2015). Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią.

 • Reintrodukcja zwierzyny drobnej

  2014-09-26 00:00:00

  Od 5 lat uczestniczymy w programie reintrodukcji zwierzyny drobnej.   We wrześniu zasiedliliśmy kuropatwami i bażantami trzy woliery będące własnością koła.   Dodatkowo wsiedliliśmy 25...

 • Polowanie na kaczki

  2014-08-26 00:00:00

  W dniu 15 sierpnia rozpoczęliśmy sezon polowań na kaczki. Z powodu  znacznego deficytu wód gruntowych wynik był mierny, co ilustruje zdjęcie....

 • Szkolenie

  2014-08-26 00:00:00

  W dniu 10 maja odbyło się w domku myśliwskim koła coroczne szkolenie z zakresu regulaminu polowań. Szkolenie przeprowadził okręgowy rzecznik dyscyplinarny kolega Sławomir Łuczak. Omówiono...

 • Polowanie na lisy

  2012-11-11 00:00:00

  W dniu 11.11.2012 przeprowadzono pierwsze zbiorowe polowanie na lisy. Rezultat polowania okazał się słabszy niż oczekiwano. Padły dwa lisy oraz jedna kaczka .

 • Polowanie Hubertowskie

  2012-11-10 00:00:00

  Dnia 10.11.2012 odbyło się uroczyste Polowanie Hubertowskie.  

 • Uroczystość wręczenia „Złomu”

  2012-10-20 00:00:00

  Dnia 20.10.2012 odbyła się uroczystość udekorowania sztandaru Koła najwyższym odznaczeniem łowieckim - „Złomem”. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele w Wąbrzeźnie. Uroczysta...

 • Kol. Jacek Suryn Mistrzem Województwa Kujawsko- Pomorskiego

  2012-08-28 00:00:00

  Dnia 28.08.2012 na strzelnicy we Włocławku odbyły się mistrzostwa woj. kujawsko - pomorskiego. Jacek Suryn został mistrzem województwa w klasie mistrzowskiej i tym samym przyczynił się do...

 • Szkolenie w domku myśliwskim

  2012-06-16 00:00:00

  W dniu 16 czerwca zorganizowaliśmy zebranie członków koła w domku myśliwskim nad jeziorem Wieczno.  W pierwszej części spotkania kol. Sławomir Łuczak - okręgowy Rzecznik Dyscyplinarny...

 • Strzelanie Koła - Wąbrzeźno

  2012-05-26 00:00:00

  W słoneczną sobotę, tradycyjnie na strzelnicy w Wąbrzeźnie, odbyło się coroczne strzelanie Koła. Przybyło 34 członków koła. Strzelano 3 konkurencje - oś myśliwską, krąg myśliwski oraz...

 • Kol. Jacek Suryn V-ce Mistrzem Okręgu w klasie mistrzowskiej

  2012-05-20 00:00:00

  W dniu 20.05.2012 odbyły się Zawody Okregu Toruńskiego w Strzelaniach Myśliwskich. Klasyfikacja w klasie mistrzowskiej:  1. Marcin Rudnicki 2. Jacek Suryn 3. Krzysztof Karpiński Pozostali...

 • Trening strzelecki reprezentacji Koła

  2012-05-16 00:00:00

  W dniu 16.05.2012 odbył się trening strzelecki reprezentacji Koła na Zawody Okregowe. Przy okazji wzięło w nim udział kilku pozostałych kolegów. 

 • Uwaga - zmiana numeracji obwodów łowieckich !

  2012-05-01 00:00:00

  Zarząd Koła informuje, że począwszy od nowego roku gospodarczego 2012/2013 ulega zmianie numeracja obwodów łowieckich jak poniżej: Obwód 104 „Chełmża” otrzymuje nowy numer 98 Obwód 69...

 • Walne Zebranie członków Koła "Darz Bór" w Toruniu

  2012-04-22 00:00:00

  22.04.2012 w domku myśliwskim w Orłowie odbyło się Walne Zebranie członków Koła.

 • Zakończenie sezonu 2011/ 2012

  2012-02-23 00:00:00

  W dniu 23.02.2012 odbyło się ostatnie polowanie na bażanty, które zakończyło sezon 2011/2012. W dwóch miotach padły łącznie dwadzieścia cztry bażanty. Królem polowania został kol. Jacek...

 • Złom dla Koła Łowieckiego „Darz Bór” w Toruniu

  2012-02-08 00:00:00

  W uznaniu zasług dla polskiego łowiectwa, decyzją Kapituły Odznaczeń Łowieckich z dnia 08.02.2012 nasze Koło Łowieckie zostało odznaczone najwyższym odznaczeniem - Złomem.

 • Introdukcja kuropatw

  2012-02-07 00:00:00

  W marcu 2012 roku wpuszczono w łowisko 418 sztuk kuropatw, przechowanych przez zimę w wolierach koła „Darz Bór” w Toruniu.   Do obwodu 104 wsiedlono 293 szt, do obwodu 69  - 125 szt.  

 • Introdukcja bażantów

  2012-02-07 00:00:00

  W okresie listopad 2011 - marzec 2012  introdukowano do obydwu obwodów łowieckich łacznie 330 szt bażantów, w tym do obwodu 104 - 230 sztuk i do obwodu 69 - 100 szt.

 • Reintrodukcja zajęcy

  2011-09-01 00:00:00

  We wrześniu 2011 , na terenie obwodu 104 wpuszczono 20 sztuk zajęcy pozyskanych w ramach programu „Ożywić Pola”.  

 • Strzelanie Koła - Wąbrzeźno

  2011-06-17 00:00:00

  Na strzelnicy w Wąbrzeżnie odbyło się coroczne strzelanie Koła, połączone z przystrzeliwaniem broni. Tradycyjnie już impreza miała charakter współzawodnictwa. Przy pięknej pogodzie, po...


 

Aktualny czas: